Sälj ditt guld &
dina diamanter/ädelstenar


 • Försäkrade & kostnadsfria brev.
 • Pengarna inom 24 timmar.

 • Beställ kostnadsfritt brev.

Guldpriser

Just nu betalar vi


Guld24K – 689 kr/g

23K – 646 kr/g

22K – 618 kr/g

21K – 590 kr/g

18K – 506 kr/g

14K – 393 kr/g


Guldpris för 14 karat, 18 karat och 24 karat guld

Karat anger renheten i guldet, dvs hur hög halten av guld är. 24 karat guld innehåller 100% guld vilket är helt rent guld. Ökad renhet på guldet innebär ett högre pris.


 • Guldpriset för 14k guld ligger på 447,43 kr för ett gram
 • Guldpriset för 18k guld ligger på 578,58 kr för ett gram
 • Guldpriset för 24k guld ligger på 771,44 kr för ett gramGuldpris per gram och kilo

Dagens guldpris per gram och kilogram är följande:


 • Guldpriset per gram är 771,44 kr/gram
 • Guldets kilopris är 771 437,26 kr/kg


Priserna uppdaterades 2024-04-02. Då stod dollarkursen i 10.66 och ett Troy Ounce (OZT) är ca 31,103 gram

Så värderar vi ditt guld


Så fort som vi mottagit din returnerade guldpåse så värderar vi guldet och stämmer av det mot dina anteckningar i avtalet.


Vi kontrollerar karatstämplar och övriga stämplar på föremålet. Därefter gör vi ett så kallat skraptest för att säkerställa karathalten.

Ett skraptest är inget som skadar eller på något sätt påverkar vikten.


Vid tyngre guldföremål och mynt görs även ett densitetstest. Det gör vi med en certifieraddensitetsvåg och vanligt vatten.


När vi fastställt karathalterna väger vi upp guldet. Du får alltid guldpriset som står på hemsidan den dag vi värderar det. Vi tar inte ut några avgifter och du får samma grampris oavsett hur mycket du har skickat in.


När vi vet karathalt och vikt så skickar vi ett köperbjudande via SMS eller mail. Genom att svara ”JA” så godkänner du priset. Pengarna betalas då ut samma dag. Är du inte nöjd med priset så svarar du istället ”NEJ”. Då skickar vi tillbaka guldet till dig kostnadsfritt.


Du förbinder dig aldrig till köp förrän du tackat ja till köperbjudandet.


Du är varmt välkommen att ringa eller maila oss om du har frågor kring värdering i allmänhet, eller vill ha mer information om just din värdering.


För din säkerhet fotograferar vi alltid det inskickade föremålen tillsammans med avtalet.

 
 
 
 
 
 
 

Beställ ditt brev nu

Brevet är inte på något sätt bindande.

Diamanter

Ingen diamant är den andra lik.

Detta gör det väldigt svårt att generellt ge ett pris på diamanter här.


Om du vet diamantens kvalité får du gärna kontakta vår kundtjänst för en för-värdering.

Diamanter värderas efter fyra parametrar, diamantens fyra C. C:na står för Clarity, Carat, Color och Cut, alltså Renhet, Vikt, Färg och Slipning. 

 • C A R A T – “Carat” gällande en diamant får inte blandas ihop med renhetsmåttet “karat” för guld. Carat är nämligen vikten på diamanten. En carat är 0,2 gram.                                                                 
 • C L A R I T Y – För att mäta renheten av en diamant så förstoras diamanten med exempelvis en lupp och därefter så graderas den enligt en skala. Kanske har du hört ordet ”luppren”? Diamanten på bilden har SI=Small inclusions. (Små inneslutningar) enligt denna gradering.                                                                                                      
 • C O L O U R – Att kalla det färg är egentligen lite missvisande. Det man tittar efter när man undersöker en diamant är faktiskt avsaknaden av färg. Ju mer avsaknad av färg en diamant har desto ovanligare och värdefullare är den. Man brukar gradera färgen i en skala från D till Z. Färgen på en diamant bedöms bäst i dagsljus eller dagsljusbelysning.                                                                                                            
 • C U T – Diamantens höga ljusbrytningsindex skapar i kombination med en korrekt slipning det vi kallar “eld i stenen”. Vanliga slipformer är fullslipade briljanten, 8-kantslipade briljanten, rosenstenen, Carré- och baguetteslipning.

Ädelstenens värde

Vad avgör egentligen värdet på en ädelsten? Det är en rad olika faktorer som avgör värdet på ädelstenen– här listar vi de viktigaste:
 

ÄDELSTENARS HÅRDHET

Det är framför allt hårdheten som avgör stenens kvalitet och därmed också stenens andrahandspris. 
 

FÄRG OCH SKIFTNINGAR

Ädelstenarnas färg är en annan faktor som avgör värdet. En ädelsten vars grundfärg är mycket klar och som knappt skiftar från sin ursprungsfärg är ofta extra värdefull.

 

SÄLLSYNTHET

Hur sällsynt ädelstenen är spelar såklart in i hur värdefull den är.